����yeri Sigortalar��
u Ana Kadar Sitemizi 14 Tekil, 24 oul ve Toplam 100 Kii Ziyaret Etmitir.
STE ARAMA :
  Aile Sigortas
  Birleik Kasko Sigortas
  Doalgaz Paket Sigortas
  Eczane Sigortas
  yeri Sigortalar
  Kamu Kasko Sigortas
  Kamu Maksimum Trafik Sigortas
  Kamu Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Kaza Sigortalar
  Kobi Paket Sigortas
  Konut Sigortalar
  Kredi Sigortalar
  Maksimum Trafik Sigortas
  Mali Sorumluluk Sigortas
  Mehmetik Kasko Sigortas
  Mehmetik Yaam Sigortas
  Mhendislik Sigortalar
  Nakliyat Sigortalar
  Noter Paket Poliesi
  Oto Arza Sigortas
  Salk Sigortalar
  Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Sorumluluk Sigortalar
  Tarm Sigortalar
  Yangn Sigortalar
  Yurtd Seyahat Sigortas
  Zorunlu Deprem Sigortas
√ - yeri Sigortalar

yeri Paket Sigortas


Bu sigorta ile, iyeri binanz, muhteviyatnz (demirba, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarnz, paket olarak biraraya getirilmi otomatik teminatlar erevesinde sigorta gvencesi altna alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aada listelenen ek teminatlardan dilediinizi seerek kapsam geniletebilir, ihtiyalarnza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz. stelik, Anadolu yeri Sigortas, bu kadar geni gvence kapsamn size ok ekonomik bir zmle ulatryor.


Bu rn ile teminat altna alnabilecek iyerleri :


 • Sat Yerleri
 • Atlyeler
 • Depolar
 • Fabrikalar
 • malathaneler
 • Ambar ve Ardiyeler
 • zellik Arzeden Yerler


Otomatik teminatlar:


 • Yangn, Yldrm, nfilak
 • Dahili Su
 • Frtna
 • Kara Tatlar arpmas
 • Hava Tatlar arpmas
 • Yer Kaymas
 • Duman
 • Grev, Lokavt, Kargaalk, Halk hareketleri
 • Kt Niyetli Hareketler, Terr
 • Kira Kayb
 • Alternatif yeri Masraflar
 • Durmas
 • Geici Adres Nakil


Seime bal ek teminatlar:


 • Deprem
 • Sel veya Su Baskn
 • Deniz Tatlar arpmas
 • Kar Arl
 • Kiraclk/ Malik Mali Sorumluluu
 • Komuluk Mali Sorumluluu
 • Enkaz Kaldrma Masraflar
 • Hrszlk (Makine, Tesisat, Demirba ve Emtea)
 • Nakit Para ve Kymetli Evrak Hrszlk (*)
 • Tanan Para (*)
 • Emniyeti Suistimal (*)
 • Makine Krlmas (*)
 • Elektronik Cihaz (*)
 • alanlara ait zel eyalar
 • Cam Krlmas Sigortas - aynalar dahil-
 • Cam Krlmas Nedeniyle Gda Maddelerinde Meydana Gelecek Bozulma(*) Bu teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya polie dzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankas dviz sat kuru karl YTL'sini gemeyen ilerde eklenebilecektir. Ayn riziko adresinde, ayn sigortalya ait kymetler birden fazla polie ile teminat altna alndnda, toplam sigorta bedeli tm polielerin sigorta bedelleri toplam olarak dnlmelidir.yeri Yangn Sigortas


Bu sigorta ile, iyeri binanz ve muhteviyatnz (demirba, makine-tesisat, emtea vb.) yangn, yldrm, infilak gibi risklere kar teminat altna alabilirsiniz.


Sz konusu teminatlara ilave olarak, aada belirtilen ek teminatlardan dilediinizi seerek ihtiyalarnza en uygun zel sigorta poliesini de oluturabilirsiniz.


Seime bal ek teminatlar


 • Sel veya su baskn,
 • Dahili su
 • Frtna
 • Yer kaymas
 • Kar arl
 • Duman
 • Kara tatlar arpmas
 • Hava tatlar arpmas
 • Deniz tatlar arpmas
 • Deprem ve Yanarda pskrmesi
 • Grev, Lokavt, Kargaalk, Halk hareketleri
 • Kt niyetli hareketler, Terr
 • Enkaz kaldrma masraflar (bina, eya)

yeri Hrszlk Sigortas


Bu polie ile, deerleri ayr ayr belirtilerek listelenmek kaydyla, iyeri muhteviyatnz (demirba, makine-tesisat, emtea vb.) hrszla kar gvence altna alnr. Bu polienin dzenlenebilmesi iin, sigorta konusu muhteviyatnzn, asgari yangn, yldrm, infilak risklerine kar ayr bir polie ile gvence altna alnm olmas gerekmektedir.


Kar Kayb Sigortas 


Kar kayb sigortas ile, yangn sigorta poliesi ile teminat altna alnm risklerden kaynaklanan hasarlar sonucu, iletmenizde faaliyetin ksmen ya da tamamen durmas veya aksamasndan dolay meydana gelen brt kar kayb ile bu kayb nlemeye ynelik ek iletme masraflar teminat altna alnr.


Kira Kayb Sigortas 


Bu polie ile konutunuz veya iyeriniz iin; yangn, yldrm, infilak ana teminatlarna ilave olarak, aada belirtilen ek teminatlardan dilediinizi seerek, sz konusu teminatlar dahilinde kiralanan mahalde meydana gelebilecek hasar sonucu, kiracnn veya mal sahibinin kira kayb gvence altna alnr.Mal sahibinin kira kayb: Hasargiderilinceye kadar geen sreye ait olan kira geliri kayb teminat altna alnr.Kiracnn kira kayb: Kiracnn pein demi olduu kirann ilemeyen gnlere isabet eden ksm teminat altna alnr.Seime bal ek teminatlar:


 • Sel veya su baskn,
 • Dahili su
 • Frtna
 • Yer kaymas
 • Kar arl
 • Duman
 • Kara tatlar arpmas
 • Hava tatlar arpmas
 • Deniz tatlar arpmas
 • Deprem ve Yanarda pskrmesi
 • Grev, Lokavt, Kargaalk, Halk hareketleri
 • Kt niyetli hareketler, Terr
 • Enkaz kaldrma masraflar (bina, eya)

Feritpaa Mah.Kerkük Caddesi.Damla Sitesi.No:21/F - Gsm :0.532.563 2 233
Telefon :0.332.321 6 444 - Fax :0.332.321 6 888
hasan@bestil.net