Kaza Sigortalar��
Şu Ana Kadar Sitemizi 14 Tekil, 24 Çoğul ve Toplam 100 Kişi Ziyaret Etmiştir.
SİTE İÇİ ARAMA :
  Aile Sigortası
  Birleşik Kasko Sigortası
  Doğalgaz Paket Sigortası
  Eczane Sigortası
  İşyeri Sigortaları
  Kamu Kasko Sigortası
  Kamu Maksimum Trafik Sigortası
  Kamu Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortası
  Kaza Sigortaları
  Kobi Paket Sigortası
  Konut Sigortaları
  Kredi Sigortaları
  Maksimum Trafik Sigortası
  Mali Sorumluluk Sigortası
  Mehmetçik Kasko Sigortası
  Mehmetçik Yaşam Sigortası
  Mühendislik Sigortaları
  Nakliyat Sigortaları
  Noter Paket Poliçesi
  Oto Arıza Sigortası
  Sağlık Sigortaları
  Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortası
  Sorumluluk Sigortaları
  Tarım Sigortaları
  Yangın Sigortaları
  Yurtdışı Seyahat Sigortası
  Zorunlu Deprem Sigortası
√ - Kaza Sigortaları


Artan Mali Sorumluluk Sigortası


Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu'na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

 

Emniyeti Suistimal SigortasıSigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrağını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar, poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere teminat altına alınmaktadır.Sigortacının tazminat yükümlülüğünün doğması için; • emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması;
 • emniyeti suistimalin, failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halukarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

 

Sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılmıştır:1.       Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar,

2.       Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları,

3.       Diğer personel ve işçiler.

  

Ferdi Kaza Sigortası

 Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir. Ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.Bu sigorta kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Ölüm
 • Sürekli sakatlık
 • Gündelik tazminat
 • Tedavi masrafları
 • Deprem

 

Ölüm teminatı

 Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.Sürekli sakatlık teminatı

 Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.

Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatından az ve ölüm teminatının iki katından fazla olamaz.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır:Gündelik tazminat

 Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir.

Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir.

Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir.

Bu tazminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının % 0,025'ini geçemez.Tedavi masrafları teminatlarıSigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir.

Bu teminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının %5'ini geçemez.

Ölüm hali ve sürekli sakatlık teminatları birlikte sigorta edilebilir. Gündelik tazminat veya tedavi masrafları yalnız başına sigorta edilemez, ancak ölüm ve sürekli sakatlık teminatları ile birlikte verilebilir.

Sigorta teminatı kapsamına alınacak kişilerin meslek sınıfları üç gruba ayrılmıştır:

 • fikren veya elle çalışanlar,
 • elle ve aynı zamanda bedenen çalışanlar,
 • devamlı olarak makine ile bedenen veya elle çalışanlar.

Birden fazla mesleğe sahip olanların sigortalarında, bunlardan en yüksek sınıfa giren mesleğe ait prim alınır.

Bu sigorta, 16 yaşından küçüklere ve 65 yaşından büyük kimselere belli esaslar dahilinde uygulanır.

Ferdi kaza sigortasında deprem ek teminatlarının verilmesi esastır.

Sportif faaliyetlere katılma, ek sözleşme maddesi kapsamında sigortalanabilir. Bu, lisanslı olarak spor yapan futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanmaz.

Lisanslı olarak spor yapan futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanacak ferdi kaza sigortaları, kapsamlarına göre 3 ana teminat grubuna ayrılmıştır:

1.       teminat grubu; yalnız maç ve antrenman sürelerini,

2.       teminat grubu; yalnız maç ve antrenman süreleri ile bunlara gidiş ' dönüş yol sürelerini,

3.       teminat grubu; 24 saatlik süreyi kapsamaktadır.

 Kasa Hırsızlık Sigortası 

 

Bu poliçe, ağırlığı, markası ve bulunduğu yer belirli olan kasada bulunan paranın, sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlığını ve ayrıca hırsızlar tarafından hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa muhteviyatına veya kasaya yapılacak ziya ve hasarları teminat altına alır.

 Ferdi Kaza Koltuk SigortasıBu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların; isim belirtilmeden aracın sürücüsünün ve varsa muavinin;

 • ÖLÜM
 • SÜREKLİ SAKATLIK
 • TEDAVİ

masraflarını temin eder.

Ayrıca yolcuların; aracın sürücüsünün ve varsa muavinin seyahatları sırasında deprem sonucu ortaya çıkabilecek haller de teminat altındadır.Servis Araçları Ferdi Kaza SigortasıBu sigorta ile; sizin veya bağlı bulunduğunuz taşıma şirketinin yapmış olduğu taşımacılık sözleşmesi çerçevesinde, bu poliçede kayıtlı servis aracı ile taşınan personel, öğrenciler, görevli sürücüler ile yardımcıları ve diğer görevliler, sözleşmede belirtilen güzergahlarda gerçekleştirilecek taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, taşıma aracında bulundukları süre içinde ve araca inip-binerken karşılaşacakları her türlü kazaların neticelerine teminat altına alınır.

Bu sigorta kapsamına giren teminatlar:

 • Ölüm
 • Sürekli sakatlık
 • Tedavi masrafları
 • Deprem

Taşınan Para-Kıymet Sigortası

Bu sigorta personeliniz tarafından taşınacak para ve kıymetleri kapsar.

Teminat altına alınan haller ise:

 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar
 • Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar ve,
 • Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplardır.

Taşınan para işyerinizde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerinizdeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün 19:00'a kadar devam eder.

Bu poliçe, hırsızlık sigortası genel şartlarının A4.3 ve A4.4 maddelerinde belirtilen;

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
 • Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı,

rizikolarını da temin eder.

 

 

 

Hizmetler   |   Sıkça Sorulan Sorular   |   Poliçe Vademi Hatırlat   |   Kampanyalarımız    |    İnsan kaynakları   |İletişim
                                              

Feritpaşa Mah.Kerkük Caddesi.Damla Sitesi.No:21/F - Gsm :0.532.563 2 233
Telefon :0.332.321 6 444 - Fax :0.332.321 6 888
hasan@bestil.net