Do��algaz Paket Sigortas��
u Ana Kadar Sitemizi 14 Tekil, 24 oul ve Toplam 100 Kii Ziyaret Etmitir.
STE ARAMA :
  Aile Sigortas
  Birleik Kasko Sigortas
  Doalgaz Paket Sigortas
  Eczane Sigortas
  yeri Sigortalar
  Kamu Kasko Sigortas
  Kamu Maksimum Trafik Sigortas
  Kamu Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Kaza Sigortalar
  Kobi Paket Sigortas
  Konut Sigortalar
  Kredi Sigortalar
  Maksimum Trafik Sigortas
  Mali Sorumluluk Sigortas
  Mehmetik Kasko Sigortas
  Mehmetik Yaam Sigortas
  Mhendislik Sigortalar
  Nakliyat Sigortalar
  Noter Paket Poliesi
  Oto Arza Sigortas
  Salk Sigortalar
  Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Sorumluluk Sigortalar
  Tarm Sigortalar
  Yangn Sigortalar
  Yurtd Seyahat Sigortas
  Zorunlu Deprem Sigortas
√ - Doalgaz Paket Sigortas


Anadolu Sigorta, mteahhitler tarafndan projeye balanmadan nce dzenlenmesi ve ilgili Doalgaz dare'sine sunulmas zorunlu klnan Doalgaz Paket ,Sigortas poliesini T.C.Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu tarafndan belirlenen teminat kapsamna uygun olarak hazrlam ve hizmete sunmutur.


06.08.2004 tarih ve 25545 sayl Resmi Gazete'de yaynlanan Doal Gaz Piyasas Datm ve Mteri Hizmetleri Ynetmelii'nde deiiklik yaplmasna ilikin ynetmeliin 6.maddesi gerei; i tesisat ve/veya dnm projesinin datm irketince onaylanmasndan sonra, i tesisat yapacak olan firmann, szleme kapsamndaki tm ykmllklerini sigortalatmas zorunlu hale getirilmitir. Bununla ilgili belgeler datm irketine teslim edilmeden i tesisatn yapmna balanamayacaktr.


Doalgaz Paket Sigortas, i tesisatn devreye alnmas ileminden balamak zere, bir yl boyunca yaplan i tesisat ile ilgili ortaya kabilecek tm sorunlar da verilen teminatlar kapsamnda teminat altna almaktadr.Poliede otomatik olarak yer alacak zel artlar:

- Makine Krlmas teminat, projenin ve ilgili testlerin tamamlanp, tesisatn kullanlmaya balamas ile  ilerlik kazanacak olup, teminat limiti polie cetvelinde yazl "proje bedeli" ile snrldr.

- nc ahslara Kar Mali Mesuliyet Sigortas teminat kapsam; ekli genel artlarn 3-A-8a, 3-A-8b ve 3-A-7 maddeleri hilafna geniletilmitir. lgili teminat limiti; "olay ba" ve "polie sresince toplamda" polie cetvelinde yazl "proje bedeli" ile snrldr.

- Sertifikal firma (tesisat yapmcs) ile abone arasnda yaplan "Doal Gaz Dnm Szlemesi" bu polienin ayrlmaz bir parasdr.

- Sertifikal firma, szleme tarihinden itibaren en ge iki ay iinde montaj ilerini bitirmi olmaldr.
Sigorta sresi aadaki ekilde dzenlenmitir:

Toplam 14 ay olmak zere,

Montaj leri

: 2 ay (4 haftalk test dnemi dahil olmak zere)

Bakm Dnemi

: montaj takip eden 12 ay

Makine Krlmas

: montaj takip eden 12 ay

nc ahslara Kar Mali Mesuliyet

: 14 ay (balangtan itibaren)- tesisatta kullanlacak soba, kazan, kombi, ofben vb. cihazlar sigorta bedeli ierisinde belirtilmi olmalar kaydyla Montaj All Risks teminatna dahil edilmitir.

- Poliede yer alan "Sorumluluk" teminat, sigorta sresi iinde, yalnzca sigortal abone ile riziko adresinde ikamet eden ahslara gelebilecek bedeni zararlar kapsar.

- "Deprem sigortas, %100 sigorta bedelinin %20'sinin sigortal ve/veya sigorta ettirenin zerinde kalmas ve meydana gelecek hasarlarda sigortal ve/veya sigorta ettirenin bu oranla hasara itirak etmesi kaydyla sigortal ve/veya sigorta ettirenle mterek sigorta eklinde yaplmtr.

- Sigortal ve/veya sigorta ettiren, sigorta bedelinden kendi zerinde tutmay kabul ve taahht ettii ksm tekrar sigorta ettiremez.

- Taahhdn yerine getirilememesi teminat:
Sigortac, sigorta ettirenin (sertifikal firmann) bu sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhtleri yerine getirmek iin ie balamasndan sonra herhangi bir nedenle ii tamamlayamam olmas dolaysyla, taahht konusu iin tamamlanmas iin gerekli zararlarn karlanmasn, 500,00 YTL'yi gememek zere, sigorta bedelinin %50'sine kadar temin etmeyi kabul ve taahht eder.

- bu polie kapsamnda denecek azami tazminat tutar, polie cetvelinde yazl "proje bedeli" ile snrldr.

- Grev, Lokavt, Kargaalk, Halk Hareketleri + Terrizm ek teminat ve Deprem ek teminat sadece montaj ileri sresince geerlidir.

- Polie, proje esasl olduundan yenileme ilemi yaplmayacaktr.

- Polie, uygulanmas zorunlu olan deprem muafiyeti hari olmak zere, muafiyetsiz olarak dzenlenmitir.


Feritpaa Mah.Kerkük Caddesi.Damla Sitesi.No:21/F - Gsm :0.532.563 2 233
Telefon :0.332.321 6 444 - Fax :0.332.321 6 888
hasan@bestil.net