Mehmet��ik Ya��am Sigortas��
u Ana Kadar Sitemizi 14 Tekil, 24 oul ve Toplam 100 Kii Ziyaret Etmitir.
STE ARAMA :
  Aile Sigortas
  Birleik Kasko Sigortas
  Doalgaz Paket Sigortas
  Eczane Sigortas
  yeri Sigortalar
  Kamu Kasko Sigortas
  Kamu Maksimum Trafik Sigortas
  Kamu Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Kaza Sigortalar
  Kobi Paket Sigortas
  Konut Sigortalar
  Kredi Sigortalar
  Maksimum Trafik Sigortas
  Mali Sorumluluk Sigortas
  Mehmetik Kasko Sigortas
  Mehmetik Yaam Sigortas
  Mhendislik Sigortalar
  Nakliyat Sigortalar
  Noter Paket Poliesi
  Oto Arza Sigortas
  Salk Sigortalar
  Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Sorumluluk Sigortalar
  Tarm Sigortalar
  Yangn Sigortalar
  Yurtd Seyahat Sigortas
  Zorunlu Deprem Sigortas
√ - Mehmetik Yaam Sigortas


TSK MEHMETK VAKFI ile irketimizin ibirlii neticesinde gelitirilen ve TSK Mehmetik Vakf'nn genel amalarna hizmet eden bir poliedir. Sigortal kiinin vefat veya maluliyeti durumunda TSK Mehmetik Vakf'nn yapt ekonomik yardma ilave olarak sigortalnn kanuni varislerine veya kendisine tazminat denmesini salayan bir sigortadr. Bu polie ile Mehmetiklerimize, sivil hayatta alabileceklerinin ok altnda fiyatlarla, Mehmetik Yaam Sigortas yaptrma imkan salanmtr.


Mehmetik Yaam Sigortas Teminatlar


1. Vefat Teminat
2. Kaza Sonucu Tam ve Ksmi Maluliyet Teminat


Bu teminatlar tm TSK mensuplar/emeklileri; silah altndaki er ve erbalar, uzman erbalar, uzman jandarmalar, sivil ve uzman memurlar, astsubaylar, yedek subaylar, subaylar ile bu kiilerin elerini, askeri okul rencilerini ve TSK yararna faaliyet gsteren vakflarda alan personeli ve elerini kapsar. 


Vefat Teminat


Herhangi bir nedenle sigortalnn polie sresi iinde vefat sonucunda sigortalnn kanuni varislerine denecek tutardr. Sigortal eer evliyse, e ve ocuklar, evli deilse anne ve babas birinci dereceden kanuni varisidir. Sigortalnn vefat durumunda polie sona erer.


Kaza Sonucu Maluliyet Teminat


Polie sresi iinde meydana gelen bir kaza sonucu sigortalnn malul kalmas durumunda aada belirtilen maluliyet oranlarna gre sigortalya denecek tutardr. Kaza, sigortalnn derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfnda daimi surette maluliyetine sebebiyet verdii takdirde tbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kati surette tespitini mteakip tazminat sigortalya denir.
Her iki teminat ayn anda kullanlmaz.


 Maluliyet Cetveli

ki gzn tamamen kayb

%100

ki kol veya iki elin tamamen kayb

%100

ki bacan veya iki ayan tamamen kayb

%100

Bir kol veya bir el ile beraber bacan veya bir ayan tamamen kayb

%100

Umumi fel

%100

ifa bulmaz akl hastal

%100

Kolun veya elin tamamen kayb

Sa %60 - Sol  %50

Omuz hareketinin tamamen kayb

Sa %25 - Sol  %20

Dirsek hareketinin tamamen kayb

Sa %20 - Sol  %15

Bilek hareketinin tamamen kayb

Sa %20 - Sol  %15

Ba parmak ile ehadet parmann tamamen kayb

Sa %30 - Sol  %25

Feritpaa Mah.Kerkük Caddesi.Damla Sitesi.No:21/F - Gsm :0.532.563 2 233
Telefon :0.332.321 6 444 - Fax :0.332.321 6 888
hasan@bestil.net