Tar��m Sigortalar��
u Ana Kadar Sitemizi 14 Tekil, 24 oul ve Toplam 100 Kii Ziyaret Etmitir.
STE ARAMA :
  Aile Sigortas
  Birleik Kasko Sigortas
  Doalgaz Paket Sigortas
  Eczane Sigortas
  yeri Sigortalar
  Kamu Kasko Sigortas
  Kamu Maksimum Trafik Sigortas
  Kamu Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Kaza Sigortalar
  Kobi Paket Sigortas
  Konut Sigortalar
  Kredi Sigortalar
  Maksimum Trafik Sigortas
  Mali Sorumluluk Sigortas
  Mehmetik Kasko Sigortas
  Mehmetik Yaam Sigortas
  Mhendislik Sigortalar
  Nakliyat Sigortalar
  Noter Paket Poliesi
  Oto Arza Sigortas
  Salk Sigortalar
  Salk Uzmanlar Bireysel Riskler Sigortas
  Sorumluluk Sigortalar
  Tarm Sigortalar
  Yangn Sigortalar
  Yurtd Seyahat Sigortas
  Zorunlu Deprem Sigortas
√ - Tarm Sigortalar


irketimiz 14.06.2005 tarihinde yrrle giren 5363 sayl "Tarm Sigortalar Kanunu" dorultusunda kurulan TARSM' e (Tarm Sigortalar Havuzu) ye olmutur. 01.06.2006 tarihinden itibaren de TARSM zerinden Devlet Destekli Bitkisel rn, Sera Sigortalar, Hayvan Hayat Sigortas, Kmes Hayvanlar Sigortas ve Su rnleri Sigortas yaplmaktadr.Bitkisel rn Sigortas:
ifti Kayt Sisteminde (KS) gncellenmi kayd bulunan reticilerin, bilinen tm bitkisel rnlerine; Dolu, Yangn, Heyelan, Deprem, Frtna, Hortum ve seralar iin Tat arpmas ile Kar ve Dolu Arl teminatlar verilmektedir. Ayrca bunlara ek olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren sadece meyveler iin tm blgelerde " don " teminat verilmeye balanmtr.Hayvan Hayat Sigortas;n soy ktne veya Soy ktne kaytl st srlar iin;a) Sr vebas, tberkloz, bruselloz, ap ve BSE hastalklar ve 3285 Sayl Hayvan Sal ve Zabtas Kanununa gre ihbar mecburi tm bulac hastalklar, (antrax ve kuduz hari) hari olmak zere Her trl hayvan hastalklar ve gebelik, doum veya cerrahi mdahaleler, yavru atma ve yavru lm,
b) Her trl kaza ile ylan ve bcek sokmalar,
c) Zehirli ayr otlar ve yeme bal zehirlenmeler,
d) Her trl doal afetler ve gne arpmas,
e) Yangn veya infilak sebebiyle meydana gelen lmler ve zorunlu kestirmeler, teminata dahil edilmitir.Kmes Hayvanlar Sigortas; 

Bio-gvenlik ve hijyen tedbirleri alnm kapal tesislerde retimi yaplan kmes hayvanlar iin;


 

a) 3285 Sayl Hayvan Sal ve Zabtas Kanununa gre ihbar mecburi bulac hastalklar hari olmak zere, her trl kanatl hayvan hastalklar,
b) Her trl kazalar ve zehirlenmeler,
c) Her trl doal afetler,
d) Yangn veya infilak sebebiyle meydana gelen lm, itlaf ve mecburi kesimler,

nedeniyle sigortalnn dorudan doruya urad zararlar teminata dahil edilmitir.

 Sera Sigortas;Seralar ve iindeki rnler; Dolu, Yangn, Deprem, Tat arpmas, Heyelan, Kar ve Dolu Arl risklerine kar teminat altna alnmaktadr. Frtna ve Hortum teminat TARSM tarafndan yaplacak olan risk analizi sonucunda verilebilmektedir.Su rnleri Sigortas;Denizlerde ve i sularda yetitirilen su rnlerine, ifti Kayt sistemine entegre edilmi Su rnleri Kayt Sistemine kaytl mevcut bilgiler ve yaplacak risk incelemesi dikkate alnarak,  lm riski teminat; su rnleri sigortas genel artlar, teknik artlar, tarife ve talimatlar kapsamnda Tarm Sigortalar Havuzu tarafndan verilir.ndirimlerDevlet Destekli Tarm Sigortalarnda, prim tutarnn tamamnn pein denmesi durumunda %10 indirim uygulanacaktr.

Devlet Destekli Tarm Sigortalarnda, ilk defa sigorta ettirilenler iin tarife primleri zerinden % 5 nispetinde balang indirimi uygulanacaktr.

Devlet Destekli Tarm Sigortalarnda, hasarsz geen bir dnemi takip eden ylda tarife primleri

zerinden % 10 nispetinde yenileme indirimi uygulanacaktr.

Devlet Destekli Bitkisel rn Sigortalarnda dolu a rtlen rnler iin dolu teminat prim fiyatnn % 50'si orannda indirim uygulanacaktr.

Devlet Destekli Bitkisel rn Sigortalarnda, rzgr pervaneleri, sisleme-yamurlama sistemi kullanlan rnler iin don teminat prim fiyatnn % 25'i orannda indirim uygulanacaktr.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortalarnda TEDGEM ve benzeri kurulular tarafndan ihale usul datm yaplarak mteahhitlerce sigorta ettirilen hayvanlar hari olmak zere;

Kooperatif toplam sigortalanabilir hayvan says 300 ve zerinde ise tarife zerinden % 10 indirim uygulanacaktr.

Hastalklardan ar iletme belgesine sahip iletmeler iin iletme baznda mevcut tarife zerinden % 10 indirim uygulanacaktr.

Sz konusu grup polielerinde ve arlik belgesi sahibi iletme polielerinde yenileme ilemi (tecdit) yapld takdirde;

Gruba ait hasar prim dengesinin % 50'nin altnda kalmas halinde uygulanan grup indirimi oran aynen devam edecektir.

Hasar prim dengesinin % 51 70 olmas halinde indirim oran % 50 orannda azaltlacaktr.

Hasar prim dengesinin % 70' in zerinde olmas halinde grup indirim hakk decektir.

Organik Hayvanclk yaplan iletmelerde prim fiyatna % 75 ilave yaplacaktr.Sigorta priminin denmesi:Toplam primin % 50'si Devlet tarafndan karlanmakta olup, kalan % 50'si retici tarafndan denmektedir.

demeler; Bitkisel rn Sigortasnda sigortal tarafndan denecek olan primin % 25'i pein, bakiyesi hasat sonuna kadar olmak zere tahsil edilmektedir.

Sera Sigortalarnda sigortal tarafndan denecek olan primin %10'u pein alnr; kalan %90 da vadeli olarak (1 Austos 31 Aralk tarihleri aras tanzim eden polielerde takip eden yln MAYIS ay sonu; 01 Ocak 31 Temmuz tarihleri aras tanzim eden polielerde ise KASIM ay sonu) tahsil edilir.

Dier branlarda ise; % 25 pein, bakiyesi 5 eit taksitte tahsil edilmektedir.Feritpaa Mah.Kerkük Caddesi.Damla Sitesi.No:21/F - Gsm :0.532.563 2 233
Telefon :0.332.321 6 444 - Fax :0.332.321 6 888
hasan@bestil.net